Hoppa till sidans innehåll

Föreningspolicy


Övergripande

 • Föreningen ska verka för att allas lika värde ska genomsyra all verksamhet.
 • Alla har ansvar för att föreningen kan bedriva sin verksamhet. Föräldrar och   äldre spelare har ansvar för att gemensamma funktioner inom föreningen fungerar.
 • Föreningen ska verka för en hälsosam livsstil såväl som psykiskt och fysiskt välmående.
 • Alla har lika värde och ska därför behandlas likvärdigt
 • Alla i Falu Basket ska vara ödmjuka och uppträda föredömligt mot domare, ledare, spelare och föräldrar både på och utanför planen.
 • Droger och idrott hör inte ihop. Vid missbruk tar Falu Basket ansvar för lämpliga åtgärder.
 • Vi ställer upp för varandra och föreningen. När du deltar i seriespel ska du också hjälpa till vid andra lags matcher genom att t ex sitta i sekretariat eller vara domare.
 • Motverka all form av kränkningar och mobbning i alla former och uttryck.
 • Sträva efter att alla ska medlemmar i föreningen ska känna gemenskap och glädje på träningar och matcher.
 • Ge alla möjlighet att växa som människor och basketspelare.
 • Ge plats åt alla som vill vara med.


Lagpolicy

 • Vi ska ha roligt tillsammans och bygga upp en gemenskap där alla vet att alla är lika mycket värda.
 • Vi stöttar och hjälper varandra och har förståelse då vi alla är olika
 • Vi gör alltid vårt bästa på träningar och matcher
 • Vi respekterar och håller överenskomna tider och meddelar eventuell frånvaro i tid.
 • Vi tar hänsyn och visar respekt till varandra och för varandras olika förutsättningar.

Ledarpolicy

 • Känna till och leva upp till föreningens överenskomna förhållningsregler, policy och mål.
 • Kommunicera ut gällande policy och mål bland aktiva spelare och föräldrar
 • Utveckla sig själv genom att vara närvarande vid utbildningar föreningen erbjuder och de möten som bestäms.
 • Föregå med gott exempel. Ledare och tränare ska vara goda förebilder när det gäller sportslighet, språkbruk och ordning.
 • Bygga upp förtroende och trygghet genom skapandet av relationer med spelare och föräldrar
 • Om interna problem mellan tränare och förälder uppstår, tar ledare kontakt med styrelse för medling.
 • Vara lyhörd och se individen. Vara uppmärksam på problem och hur spelarna mår.
 • Acceptera att alla inte är lika och därav kunna anpassa sig efter individens eventuella behov/situation
 • Skapa en ”Vi-känsla” och gemenskap inom föreningen.
 • På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina spelare under match och träning.
 • Ansvara för att information går ut till spelare och föräldrar om händelser som rör laget
 • Vara på plats i tid.
 • Följa upp eventuella avhopp.

Spelarpolicy

 • Känna till, ta ansvar för och leva upp till föreningsens överenskomna förhållningsregler, policy och mål.
 • Hålla överenskomna tider
 • Meddela frånvaro i tid
 • Gör sitt bästa på träning och match
 • Stöttar och uppmuntrar lagkamrater och bidrar aktivt till att skapa en positiv stämning.
 • Idrott och droger hör inte ihop, du håller dig fri från droger.
 • Vi använder gott och vårdat språk i alla lägen.

Föräldrapolicy

 • Känna till och ta ansvar att leva upp till föreningens överenskomna förhållningsregler, policy och mål.
 • Påminn och hjälp ditt barn att komma i tid till träning och match samt se till att de har rätt utrustning med.
 • Uppmuntra till att dricka vatten före, efter och under träning/match.
 • Hjälp i största mån föreningen med de små tjänster de ber om.
 • Lär barnet rätt hygien efter träning och match
 • Ta del av information som kommer från föreningen i form av lappar, email, hemsidan och så vidare.
 • Låt föreningens ledare ansvara för barnet under träning och match
 • Vi vuxna hjälps åt att vara förebilder för våra barn. Vi uppträder bra mot domare, ledare, spelare och föräldrar både på och utanför planen.
 • Hjälp ditt barn att meddela frånvaro i tid.

 

Olycksfall- och skadepolicy

 • Vi uppmuntrar till vila vid all sjukdom och eventuella skador.
 • All aktivitet utgår ifrån individens egna förutsättningar och ska aldrig utsättas för situationer de inte klarar av. 
 • Vi ska Se till att sjukvårdsväska alltid finns vid alla aktiviteter 
 • Vi har alltid kontaktuppgifter med oss vid alla tillfällen ifall något händer. 
 • Ett kristeam ska alltid vara utsett. 
 • Vid allvarligare olycksfall (exempelvis dödsfall) ska ledare kontakta det kristeam som föreningen har i beredskap.

 

Barn- och Ungdomsverksamhetspolicy

 • Falu Basket ska inte kräva vinster eller mäta framgång i ett barn- och ungdomslags resultat.
 • Vi ska uppmuntra och ge positiv feedback
 • Vi ska underlätta för barn och ungdomar att våga, vilja och kunna utvecklas.
 • Alla barn och ungdomar ska känna sig sedda och få stöd i sin personliga/individuella utveckling
 • Unga får vara med och ta ansvar. Klubben strävar efter att erbjuda ungdomar plats i styrelsen och/eller engagera dem som hjälptränare etc.
 • Skolan kommer alltid i första hand när vi ställs inför ett val.

 

Mobbning/trakasserier policy

 • Inom Falu Basket accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Den utsattes upplevelse är avgörande.
 • Uppdagas någon form utav kränkning och mobbning eller dylikt hanteras detta omedelbart med inblandade parter.

Trafikpolicy

 •  Att alla transporter i samband med idrottsverksamhet ska ske med erfarna förare, trafiksäkra transportmedel, följa gällande trafikbe­stämmelser, anpassa hastigheten, gärna kunna tillämpa eco-driving (köra ekonomiskt och miljöanpassat) och total trafiknykterhet.
 • Som förare skall vi vara förebilder för våra ungdomar, och visa ansvar, omdöme och hänsyn i trafiken genom att följa trafikens spelregler bl.a. i form av anpassning av hastighet, nyttjande av bilbälte, säkring av last samt motverkande av distraherande faktorers påverkan.
 • En förare ska ha haft körkort i minst 24 månader.
 • Har sovit minst 6 (7) timmar före resor längre än fem mil.
 • Inte använda mobiltelefon utan hands free utrustning,
 • Se till att alla i bilen oavsett ålder använder bilens skyddsutrustning på rätt sätt.
 • Inte nyttjat alkohol, droger, medicin eller annat som innebär en trafikfara eller strider mot gällande lagar och bestämmelser.
 • Att samtliga i fordonet skall använda säkerhetsbälte och att antalet passagerare inte får överstiga det antal som framgår av registreringsbeviset.
 • Att fordonet skall vara godkänt av Svensk Bilprovning och har godkända däck. (vinter som sommar)
 • Föraren ansvarar för att följa de lagar som gäller samt att fordonet framförs på ett trafiksäkert sätt. Samtliga personer i bilen använder säkerhetsbälte samt att tidsmarginalen är tilltagen med hänsyn till väglag och oförutsedda händelser.
 • Föreningen ska verka för att transporterna i möjligaste mån ska ske på ett miljömedvetet sätt. Till exempel i så stor utsträckning som möjligt gå, cykla, samåka eller använda kollektiva transportmedel när det är möjligt.
 • Ersättning till förare bestäms inom respektive lag. Rekommendation: Om inte alla föräldrar har möjlighet att skjutsa kan man komma överens om en ekonomisk kompensation till de som får skjutsa flera gånger.
 • Målsman ansvarar för transport till och från träning och matcher. Målsman kan på eget ansvar överlåta transporten till annan person, exempelvis samåkning till match.
 • Att alla som cyklar till och från idrottsverksamhet bör ha cykel­hjälm, alla under 15 år ska (enligt ny lagstiftning fr o m 1 januari 2005) ha cykelhjälm.

Drog- och dopingpolicy

 • Inom Falu Basket KFUM accepteras inga former av droger och doping. När du representerar Falu Basket, genom att t ex bära väska eller kläder, ska du uppträda ansvarsfullt och vara drog- och dopingfri.
 • Om drog- eller dopingproblem upptäcks ska föreningen göra det som är möjligt för att stödja personen. 
 • Ledare som uppträder berusad inom föreningens verksamhet fråntas sitt uppdrag.
 • Ertappas den aktive för dopningsbrott enligt RF:s dopningsregler, utesluts denne med omedelbar verkan ur föreningen samt blir återbetalningsskyldig för alla utlägg som klubben haft inför och under aktuell säsong.
 • Inga alkoholdrycker (=spritdrycker, vin, starköl) skall förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn, ungdomar och seniorer.
 • Att idrottsföreningar och förbund uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol.
 • Att alkoholbranschens sponsring/marknadsföring av varumärke och s k lättdrycker, vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, ej ska riktas till barn- och ungdomsverksamhet.
 • Att idrottsföreningar och förbund i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
 • Att vi är medvetna om att vi under resor, vid officiella uppdrag etc är medvetna om att vi representerar hela idrotten och uppträder därefter.
 • Att föreningsarbetet bedrivs i rökfria miljöer
 • Bruk av tobak och nikotin görs ej i samband med träning och match  
 • Om någon (ledare, tränare, förälder, lagkompis) uppmärksammar eller misstänker att någon brukar droger inom föreningens verksamhet tar man kontakt med styrelsen.  Styrelsen samtalar med berörd person och eventuellt föräldrar.
Uppdaterad: 23 MAJ 2013 19:38 Skribent: Emelie Smith

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

                                 Veho Bil

                                 Länsförsäkring

webb_umforening_bla_genomskinlig

Vi är certifierade som en utmärkt förening. Läs mer om vad det innebär här.


Ta gärna del av
Falu baskets policy.

Postadress:
Falu Basket - Basket
Erik Toolanen, Stångtjärnsvägen 146
79174 Falun

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info